Συνεχίζεται η έκθεση Bill Viola/Michelangelo στην Royal Academy of Arts ως 31 Μαρτίου

Η έκθεση επιχειρεί να παραλληλίσει τη δουλειά του Michelangelo Buonarroti με αυτή του video-artist Bill Viola (Μπιλ Βαϊόλα). Μεταξύ των έργων του Michelangelo που περιλαμβάνονται είναι τα σχέδια που ο Viola είδε στην συλλογή της βασίλισσας της Αγγλίας όταν επισκέφτηκε το Windsor  Castle το 2006 (όπως τα σχέδιά της Σταύρωσης), και το Taddei Tondo, το μόνο γλυπτό του Michelangelo που βρίσκεται στην Βρετανία. Στα δώδεκα έργα του Viola της έκθεσης περιλαμβάνεται το Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall), μια βιντεοπροβολή ύψους 5 μέτρων που δείχνει την ανοδική κίνηση της ψυχής μετά τον θάνατο.

Taddei Tondo (The Virgin and Child with the Infant St John) Michelangelo, 1504-05